TB: tuyển sinh ĐTTX trình độ Đại học (NEU ELearning) khu vực Miền Bắc tại Hà Nội (Đợt 5)

Thông báo số 374/TB-ĐHKTQD Tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học (NEU-ELearning) năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Khu vực miền Bắc tại Thành phố Hà Nội (Đợt 5).

No block ID is set