Thông báo thay đổi kế hoạch khai giảng NEU E-Learning khóa AUM25+TC25

Trung tâm đào tạo từ xa Đại học Kinh Tế Quốc Dân thông báo hoãn kế hoạch Khai giảng tập trung ngày 24/10/2021

Tuy nhiên để đảm bảo công tác phổ biến quy chế và hướng dẫn học tập cho các học viên, Trung tâm Đào tạo từ xa vẫn sẽ tổ chức hướng dẫn và phổ biến dưới hình thức online với các nội dung sau:

  1. Từ 9h-10h30: Hướng dẫn và phổ biến quy chế.
  2. 13h30 – 15h30: Học online “Nhập môn Internet và Elearning”.
  3. 15h45 – 16h15: Học online “Phát triển kỹ năng cá nhân”.

Nhà trường sẽ gửi mail thông báo đến anh chị sinh viên trúng tuyển khóa AUM25+TC25 bao gồm các nội dung quan trọng sau:

  • Quyết định trúng tuyển, thông tin tài khoản học, tài liệu hướng dẫn học, phần mềm học online.
  • Link group Zalo lớp học.

Dưới đây là Thông báo thay đổi Kế hoạch khai giảng:

No block ID is set