Chương trình lễ khai giảng

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ khai giảng đào tạo cử nhân hệ từ xa như sau:

  • Thời gian: 8h30 ngày 02/10/2022.
  • Địa điểm: Trường Đại học Tài chính – Marketing, số B2/1A đường 385, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

No block ID is set