Thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển Đợt 7 – 2022

Thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học (NEU – eLearning) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đợt 07 năm 2022. Trong đó:

  • 162 thí sinh ngành Kế toán.
  • 227 thí sinh ngành Luật kinh tế.
  • 60 thí sinh ngành Ngân hàng.
  • 368 thí sinh ngành Quản trị kinh doanh.

Thông tin chi tiết:
+ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
+ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

No block ID is set