Thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển Đợt 8 – 2022

Thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học (NEU – eLearning) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đợt 08 năm 2022. Trong đó:

  • 25 thí sinh ngành Kế toán.
  • 65 thí sinh ngành Luật kinh tế.
  • 15 thí sinh ngành Ngân hàng.
  • 98 thí sinh ngành Quản trị kinh doanh.

Thông tin chi tiết:

+ DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN

No block ID is set